När någon har gått bort och vi befinner oss i den enorma sorgen och saknaden som kommer efteråt finns det såklart inte så mycket vi kan göra åt saken. Men vi kan i alla fall se till att den begravning som följer blir det absolut bästa och finaste och något som hedrar minnet av den som gått bort. Detta kan göras genom många olika verktyg men just musiken är för många det absolut viktigaste inslaget på begravningen och nedan följer lite tips på hur man kan tänka när man ska välja musik till en begravning.

Musik som de anhöriga känner igen

Man vill såklart välja musik som de anhöriga på begravningen känner att de kan knyta an till. Det kan som tidigare nämnt handla om klassisk begravningsmusik som brukar spelas på begravningar. Om man har svårt att välja musik och inte vet vilka sånger som brukar spelas i begravningsammanhang kan man också få hjälp av en begravningsbyrå som till exempel https://lovabegravning.se/ med att utforma begravningen som helhet så att den blir precis så där som den bortgångne skulle ha önskat. Men det kan också handla om musik som många människor runt den bortgångna har en relation till, till exempel en låt som alltid spelades på julafton hos den nu bortgångna personen där många anhöriga var närvarande. Så kan musiken bidra till att rama in en fin begravning.

Knyta an till den bortgångne

Dessutom vill man såklart att musiken som man väljer speglar livet av den som gått bort. Det kan vara en låt som den som gick bort har hållit extra kär men det kan också vara en låt som man tycker beskriver den person som har gått bort eller en låt som uttrycker de känslor man känner inför personen.

Similar Posts