Basen är en av de grundläggande beståndsdelarna i nästan all musik från 1900-talets början och framåt.

KontrabasenJazz musician

Inom klassisk musik, jazz och tidig blues användes Kontrabasen, även känd som ståbas – ett stort gitarrliknande instrument som vilar på marken och mot utövarens överkropp. Kontrabasen har traditionellt fyra strängar som antingen slås ann med fingrarna, alternativt med en stråke. Kontrabasen är i regel vad som betecknas som bandlös, det vill säga att de olika tonerna inte avdelas av band längs med instrumentets hals, utan utövaren måste själv lära sig var de respektive indelningarna finns belägna.

Elbasen

Under 1900-talets andra hälft, i och med utvecklandet av pop- och rockmusiken blev elbasen ett mer vanligt förekommande instrument än kontrabasen. Elbasen kännetecknas likt elgitarren av frånvaron av en resonanslåda, en mindre kropp än sin akustiska motsvarighet samt möjligheten att förstärkas elektriskt. Den har, även den, traditionellt fyra strängar, och är konstruerad likt en elgitarr, med stämskruvar, huvud, hals, kropp, stall och pickups. Likt elgitarren har den vanligtvis bandindelningar längs med halsen. Fender är världens mest sålda massproducerade elbas, och förekommer primärt i två modeller: Fender Jazz och Fender Precision – två snarlika modeller med något olika ljudklanger.

Similar Posts